Kart qablaşdırıcı sistemlər
Kart bağlayıcıları, ilk növbədə, kartların dərci zamanı insan faktorları ilə əlaqəli riskləri azaltmaq üçün nəzərdə tutulmuşlar. Lineer Matika MS1000, özündə bir neçə variant birləşdirə bilər, hansı ki, müştəriyə fərdi müraciət (məktub) çap etmək, istehsal olunan kartları müəyyənləşdirməyə və onları çap olunmuş məktublara yapışdırmaq, V,C,Z formatında kağızları yerləşdirmək, həmçinin buklet və broşuraları bir zərfə əlavə etmək sonra isə avtomatik rejimdə yapışdırmağa imkan verir. Eyni zamanda bir səhifədə 4-ə qədər kart yerləşdirilə bilər. MS1000 modeli saatda 2000 kart sürətini dəstəkləyir. Bu avadanlıq həm avtonom şəkildə işləyə bilir, həm də hazır S6200 və S7000 modulyar embosserlər ilə bir istehsal xəttinə qoşula bilər hansı ki hazır personalizasiya olunmuş kartı təşkilatın işçisinin əlinə və nəzərinə çatmasının tamamilə qarşısını alır.