Lazer texnologiyası
Matica lazer sistemi məlumatları və ya şəkilləri (qravüra) oymaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu teknologiyanın istifadəsi, mikrotekst əlavə edərək, CLI (DeğiştirilebilirLaserImage), MLI (MultipleLaserImage), IPI, LetterScreen, LPI (lineperinch), FUSE-ID ve tru / windowLOCK və s. daxil olaraq toxunma effektləri yaradaraq yüksək təhlükəsizlik yartamağa imkan yaradır. Lazer oyma modulları laminasiya modulu və müvafiq Matica printerləri ilə bir məhsul xəttində birləşə bilər.